top of page
Search
  • Writer's pictureSusanne Heart

Vaksinesikkerhet-sak på fylkestinget i Rogaland 14/12-22

Opptak av talen min på fylkestinget den 14. desember 2022 om vaksinesikkerhet. Talen i tekstform ligger under. Det gjør også selve interpellasjonen (som er "en forespørsel fra en folkevalgt til fylkestinget").


Kun mine innlegg:Mine innlegg samt debatten med andre folkevalgte på fylkestinget:


With English subtitled:

RESEARCH PAPER: Curing the pandemic of misinformation on COVID-19 mRNA vaccines through real evidence-based medicine" by Dr Aseem Malhotra:TALEN I TEKSTFORM:


Taler: Susanne Heart Interpellasjon til Fylkestinget 14/12-22: Vaksinesikkerhet: Stortinget må ta ansvar (Det som står i italic i slutten fikk jeg ikke tid nok til å ta med)


Vi har sammen vært gjennom snart 3 år med pandemi. Mange sterke følelser har vi måtte kjenne på. I dag vil jeg gjerne gi min medfølelse til alle de som har blitt skadet eller har mistet noen, enten fra covid-sykdom eller fra covid-vaksinering. Min interpellasjon til fylkestinget i dag handler om vaksinesikkerhet og hvorfor jeg mener at Stortinget nå må ta et mye større ansvar for befolknings sikkerhet.


Jeg har mottatt flere historier fra folk som har blitt vaksineskadde. Mange tør ikke være åpne om historiene sine. De skammer seg. Det gjør svært vondt å lese hver og en. Mennesker som trodde at vaksinen var trygg slik som myndighetene sa.


Et eksempel er Lone fra Sokndal som i en alder av 29 år nå har fått sitt liv ødelagt. Hun gikk fra å være en aktiv og frisk friluftsjente til å være tynn, svak og så skral at hun må kjempe seg gjennom hver dag. Den 15. oktober 2021 fikk hun satt sin andre dose, Moderna, og livet hennes snudde helt på hodet. Siden da har hun ikke kunnet vært på jobb som helsefagarbeider. Det startet natten etter vaksinen med kraftig oppkast og diare som etterhvert førte til dehydrering, ernæringsvikt og stort vekttap. Lone har vært innlagt på sykehus flere ganger for å få behandlinger for dette og har måttet ty til ernæringsdrikker for å prøve å holde en viss vekt. Hun har i tillegg utviklet plutselige allergier og allergisk sjokk.


Inger-Marie fra Tysvær tok sin andre dose, Pfizer, den 29. juli i fjor. Hun fikk hodepine, svimmelhet, hukommelsestap, konsentrasjonsvansker, feberfølelse, hjernetåke, indre skjelvinger, lysskyhet, økt puls, prikking i huden, slapphet og verk i kroppen. Hele høsten 2021 lå hun for det meste. Hodet var tungt å holde oppe og beina sviktet. Hun sier: Som sykemeldt nå i et år har «jobben» min vært meg selv og min egen helse, det er den tyngste jobben jeg noen gang har hatt. Ingen kan fortelle henne noe om prognoser fremover. Det er tøft. Hun ramlet ut av Covax-studien fordi det var så mange som hadde det verre enn henne.


Veronica på 31 år fra Drammen merket forandringer i mensen etter første dose. Etter andre dose ble det verre og etter tredje dose gikk kroppen berserk, sier hun. Siden september 2021, nå i 15 måneder, har Veronica blødd hver dag. Sterke og smertefulle blødninger. Hun har gått fra 5 bind om dagen til 22. Hver dag. Hele året. Hun har smerter og av og til er det så vondt at hun kaster opp, sier hun. Det kjennes som rier. Foruten blødningene, som neppe lenger kan kalles for menstrasjon, har hun fått sterke allergiske hudreasjoner.


Så har vi de som har fått blodpropper i hjernen, lungene og flere andre steder i kroppen.

Dette var bare et tilfeldig utvalg av mennesker som har kontaktet meg etter vaksineskader og representerer på ingen måte de alvorligste tilfellene. Det finnes godt over 60.000 andre mennesker i Norge som har sine historier å fortelle om vaksineskader. Det er hjerteskjærende mange enkeltskjebner. Mennesker som var friske i utgangspunktet og som i god tro deltok i en dugnad som skulle være «trygg og effektiv». De ble lurt. For covid-vaksinene var hverken trygge eller effektive.


Folket ble fortalt at vaksinene skulle hindre smitte. Det gjorde de ikke. Folket ble fortalt at vaksinene skulle hindre sykdom og død. Det gjorde de ikke. Vi står igjen med en mengde alvorlige bivirkninger . Samtidig rapporteres det om høy og uforklarlige overdødelighet i hele Europa, også i Norge etter at vaksineringen startet.


For 3 måneder siden publiserte en av Storbrittanias mest eminente og pålitelige kardiologer, en mann med internasjonal anerkjennelse, Dr Aseem Malhotra, en fagfellevurdert studie som konkluderte med full stopp for covid-vaksinering for alle. Fordi data er tydelige og robuste på store skader og lite videre fordeler. Han beskriver utrullingen av Pfizer vaksinen som kanskje den største katratrofen i medisinsk forskning, ødeleggelse av folkehelsen, nedsmelting av tillit til offentlige helsetjenester og et angrep på demokratiet som vi vil være vite til i vår livstid. På disse tre månedene har det ikke vært et eneste motbevis i den vitenskapelige litteraturen til Dr Malhotras funn selv om studien har blitt vidt spredt og nådd internasjonale nyheter. En av de viktigste psykologiske barrierene for at funnene ikke blir tatt opp politisk og i de store mediekanalene blir beskrevet som wilful blindness eller villet blindhet. Dette gjør vi mennesker for å føle oss trygge, redusere angst, unngå konflikt eller for å forsvare posisjon eller rykte.


La ikke dette hindre oss som er valgte på vegne av folket.

Tradisjonelle vaksiner tilfører kroppen svekkede eller ikke-levende bakterier og virus slik at kroppen på en naturlig måte selv kan danne antistoffer. Disse vaksinene endrer ikke måten kroppens maskineri fungerer på.


Man trenger ikke å være vitenskapsperson for å ha dyp respekt for den fantastiske skapelsen kroppen er. Så ufattelig mange systemer som jobber perfekt sammen i en harmoni vi mennesker bare kan drømme om å forstå sammensetningen av.


Menneskekroppen er utviklet over millioner av år og våre menneske-celler er laget for å være proteinfabrikker for menneskelige proteiner. Dette skjer gjennom instrukser fra kroppens eget mRNA som er oppskriften som DNA’et trenger for å vite hvilket protein cellen skal lage.


mRNA- og DNA-vaksiner er en ny teknologi innen medisinen. Den baserer seg på at man sprøyter inn i kroppen et syntetisk mRNA, altså ikke-mennesklig, med en sekvens digitale koder. For at cellene våre ikke skal støte fra seg det fremmede mRNA’et må det kamufleres inn i en liten fettperle som kalles nanolipid. Denne fettperlen blir akseptert av cellens forsvarssystem og vipps så er mRNA’et inni cellene våre. Derfra gir mRNA’et beskjed om hvilket protein cellen skal produsere. I dette tilfellet spike-proteinet. Våre menneske-celler blir dermed lurt til å bli proteinfabrikker for ikke-mennesklige proteiner.


Nå viser studier at spikeproteinet er funnet i store deler av kroppen etter vaksinering, selv om det ble fortalt at det ville holde seg i armen.


Hvor lenge og hvilke celler i kroppen som produserer spike-proteinet, er det visst ingen som kan svare på. Heller ikke hvor stor skade det gjør i kroppen. Fordi det aldri har vært testet ut på mennesker før. Vi er det store eksperimentet.


mRNA-teknologien fremmes som det store paradigmeskiftet innen medisin. Medisinen skal bli digital. Et stort marked har åpnet seg. Det er store forventninger til inntjening for både legemiddelindustrien men også for teknologigigantene når man etterhvert kan ta i bruk digitale koder for absolutt alt man skulle trenge hjelp med. Da kan man tilby den samme vaksinen men med ulik mRNA-koding. Produktene kan også gis i tablett og sprayform.

Men hvordan reagerer en menneskekropp skapt over millioner av år med sitt hårfine system når en Trojansk hest plutselig kommer seg inn i cellekjernen og overstyrer cellens egen proteinproduksjon? Har noen tenkt på det? Kan det være at kroppens fine system blir satt ut av balanse og forårsake ulike problemer.


Aksepterer vi digitalisering av medisin uten en etisk debatt? Vet folk egentlig hva de har vært med på?


Genbasert teknologi skulle vært behandlet og godkjent som et genterapi-produkt og ikke en vaksine.


Er det ok at det er vaksineprodusentene selv som foretar studiene? Bør bukken passe havresekken? Er systemet vårt laget for profitt istedenfor helse? Legemiddelselskapene sitt oppdrag for sine eiere er selvfølgelig profitt. Og det har de fått i bøtter og spann i det siste.

Listen over bivirkninger fra Pfizer er de samme diagnosene vi ser vokse kraftig i befolkningen globalt. Men så lenge leger tenker at vaksinene er som tradisjonelle og mer ufarlige vaksiner så kobles ikke dette sammen og rapporteres ikke.


En dom i USA har dømt Pfizer til å frigi de hemmelige studiene som ikke ble publisert. Disse viser at Pfizer visste hvor farlige vaksinene var men holdt det hemmelig.


I en høring i EU-parlamentet vitnet Janine Small fra Pfizer og innrømmer at de ikke visste om vaksinen hindret smitte da utrullingen begynte. Likevel var det dette argumentet som ble brukt av nesten alle verdens myndigheter til å få befolkningen til å ta vaksinen. Forsknings- og utviklingssjefen i Pfizer Kathrin Jansen sa nettopp: «Vi fløy flyet mens vi bygget det».


Det kan se ut som om myndigheter verden over har blitt ført bak lyset i prosessen med å få disse vaksinene til markedet.


De som sitter igjen med gevinsten er vaksineprodusentene.


Nå har vi ekte data å jobbe med. De må kobles sammen slik at vi ser et større bilde. Det er det britiske Dr Aseem Malhotra har gjort i sin studie som viser hvor mye farligere mRNA-vaksiner er enn tradisjonelle vaksiner. Har setter også et spesielt lys på medisinsk misinformasjon fra legemiddelselskapene. Han har presentert sine funn til representanter av det Britiske Parlamentet, noe som har ført til en politisk debatt, og har sagt ja til å gjøre det samme for Stortingets representanter.


Det er lett å tro at alle forskere er enig når de som uenig blir kneblet i den offentlige debatten. Tusenvis av leger og forskere verden over har vært bekymret for den eksperimentelle vaksinestrategien. De ble raskt diskreditert, fjernet eller utstøtt fra sosiale plattformer og mediebildet. Dette er nå åpenbart gjennom offentliggjøringen av de interne prosessene i Twitter etter at Elon Musk har gitt uavhengige journalister tilgang til all informasjonen.


Hva var vi egentlig med på?


Det oppsto en ny religion. Og den fikk et globalt fotfestet i rekordfart. Dette i kjølvannet av en dødsfrykt som ble vekket hos mennesker over hele verden. Den nye religionen ville frelse mennesker fra denne frykten. Den ville gi folk et frikort slik at man slapp å erfare det vonde. Helt trygt og 95% effektivt var løftet. Et globalt samstemt media-orkester, sammen med myndigheter i partnerskap med storkapitalen sørget for at den nye religionen ble misjonert for grundig og gjentakende. Og siden det vi får servert i nyhetene i sterk grad former vårt bilde av verden ble folk omvendt, gruppe for gruppe, hvis ikke helt frivillig, så via lokking, mobbing eller til og med trusler om å miste både jobb, inntekt og rett til helsehjelp ved sykdom og nød. Du skal ikke ha andre guder enn meg, het det. Hvis ikke er du uren. Du blir utstøtt. Du er farlig. Du er ond. Du bør sperres inne. Du bør ikke en gang få lov til å bevege deg ute i samfunnet med oss andre. Se, der går en av «de», sa folk. Det er en borgerplikt, sa statsministeren. De er farlige utskudd, sa inkluderingsministeren. Men selvfølgelig var det helt «frivillig».


Vi lever i en veldig spesiell tid.


Gratulerer til alle dere som har klart å stå imot dette mektige presset. Som har klart å praktisere egen frie vilje - mot alle odds. Jeg vet det har vært tøft å stå alene. Miste familie og venner. Og å måtte oppleve at leger med spalteplass får lov å anbefale folk å ikke invitere uvaksinerte familiemedlemmer til familiens juleselskap.


Det som har skjedd har vært et overgrep av dimensjoner inn i det mest private vi har - vår egen kropp.


Til dere andre som kanskje ikke har sett alt på samme måten, det er aldri for sent å se på ting med nye briller. Iallfall med åpenhet og nysgjerrighet. For å kunne skape et godt samfunn for fremtiden, der vi tar vare på hverandre som gode medmennesker, trenger vi å bygge broer av forståelse og omsorg.

Covid-vaksineringen forårsaker mye mer skade enn det hjelper og må stoppes umiddelbart. Vi har ikke tid til å vente på flere granskninger og rapporter som vil ta tid.

Det er Stortinget som folkets øverste organ som har ansvaret for å kontrollere om våre myndigheter gjør jobben godt nok. Det er på tide å koble inn kontroll-komitéen.


Jeg foreslå at Rogaland Fylkesting sender en anmodning til Stortinget om å starte en åpen debatt rundt covid-19 vaksinesikkerhet, med full gjennomgang av uavhengige evidens-baserte data, for å kunne ta videre ansvarlige beslutninger på vegne av befolkningen?


Jeg håper fylkestinget kan stille seg bak dette.SELVE INTERPELLASJONEN:Lenker: British Parliament debatt: https://youtu.be/pfgGCgxGYkk?t=1552

Dataanalyse fra Dr Aseem Malhotra: https://youtu.be/vw7YXUZ1SL0
Comments


bottom of page