top of page
Search
  • Writer's pictureSusanne Heart

Vaksineringen bør pauses (Åpent brev til Statsministeren fra Fylkespolitiker 1. juli 2021)
Mitt åpne brev til Statsministeren har spredd seg fort på nettet. Jeg vil dere skal vite at det ikke er lett å ta et slikt initiativ - alene - men jeg måtte. Og jeg har lett etter en inngang i lang tid. Jeg vet at mange av mine partikollegaer og venner vil synes jeg gjør galt i dette. Det er ok. Jeg ber likevel om respekt på vegne av alle jeg vet jeg representerer. Vi er mange som er dypt bekymret. Det som skjer strider mot noe inni oss. Spesielt med tanke på barn og unge. Medier har underkommunisert vesentlig kritikk og dermed tatt fra vanlige folk muligheten til å ta opplyste og balanserte valg. Det strider mot menneskerettigheter, demokratiske prinsipper og ytringsfrihet. Det går ikke lenger. Jeg må gjøre det som kjennes rett for meg - helt uavhengig av partipolitisk tilhørighet. Jeg er først og fremst et menneske. Og jeg bryr meg om sannhet, rettferdighet og frihet. Håper på forståelse. Takk.


NB. Den 2. juli 2021, ble studien jeg henviste til, som


var fagfellevurdert og godkjent, trukket tilbake. Jeg mener poengene mine og intensjonen med brevet likevel står seg. Vi bør pause vaksineringen, spesielt av barn og unge, inntil vi har mer sikkerhetsdata. Studien ble deretter i august 2021 re-publisert i "Science, Public Health Policy, and the Law" og er dermed igjen gjeldende og godkjent. Her er link til republiseringen: https://www.publichealthpolicyjournal.com/general-5

Brevet:Den 24. juni ble forskningsartikkelen «The Safety of COVID-19 Vaccinations—We Should Rethink the Policy» publisert; noe som gir grunn til å revurdere Norges vaksinestrategi snarest. (Anmerkening: Forskningsartikkelen ble trukket tilbake 2. juli og jeg trekker derfor referansen til denne men velger å la brevet stå i sin opprinnelige form slik som sendt til Statsministeren) På grunn av hastegodkjenning har ikke vitenskapen hatt tid nok til å levere tilstrekkelig med sikkerhetsdata før vi satte i gang med massevaksineringen. Nå begynner «etterpåklokskapens» tall å bli tilgjengelig og det er disse tallene som har blitt benyttet i forskningen, der man ville veie fordeler mot ulemper. Studien har bearbeidet store feltdatasett fra Israel, for å vise hvor mye ett spart Covid19-dødfall koster i antall vaksinedødsfall og foreløpige dokumenterte vaksineskader. Tallene taler sin egen sak. Det finnes ikke en tydelig fordel. Massevaksineringen bør derfor pauses i påvente av mer forskningsbaserte sikkerhetsdata.Pandemien har ført til massiv inngripen i enkeltmenneskets liv, uten at alle tiltak har solid nok forskning bak seg. Jeg er bekymret for at tiltak, og da spesielt massevaksineringen, som er basert på manipulering av kroppens eget system, kan medføre tragiske og uforutsette utfall på lang sikt. Som folkevalgt, og dermed ombudsperson for folket, kjenner jeg på et ekstra stort ansvar for befolkningens ve og vel, menneskerettigheter og den enkeltes rett til å bestemme over egen kropp. Det oppleves nå et merkbart gruppepress, i alle aldersgrupper, for å ta en vaksine som enda ikke er formelt godkjent. Retten til å ta selvstendige valg blir svært forstyrret. Og nå står barn og unge for tur.

Interessant er det også at mRNA- og DNA-vaksinenes oppfinner og «far», Dr Robert W Malone, selv er bekymret og ber om at vaksineringen nå settes på pause i sin artikkel «Bioethics of Experimental COVID Vaccine Deployment under EUA: It’s time we stop and look at what’s going down".

Er regjeringen klar over det spesielle ansvaret som ligger hos myndighetene gjennom å aktivt påføre friske mennesker potensielle skader og potensiell død gjennom massevaksinering? Er regjeringen klar over at et slikt ansvar veier mye tyngre enn død og skader som skjer ved naturlig sykdom og pandemi? Er regjeringen klar over at det for ettertiden kan ses på som et svik mot befolkningen hvis det skulle vise seg at vaksinene faktisk ødelegger flere liv enn Covid19-sykdom ville gjort?

Takker for snarlig svar. Med vennlig hilsen Susanne Heart Fylkespolitiker i Rogaland Folkevalgt/Ombudsperson

Comments


bottom of page