top of page
Search
  • Writer's pictureSusanne Heart

Rogaland vil satse på grønn hydrogen

DEBATT: Tina Bru bør sørge for at regjeringens hydrogenstrategi får sin hovedvekt på grønn hydrogen, som Hilde Øvrebekk i Aftenbladet påpekte i sin kommentar 22. mai. Da får regjeringen også støtte fra Rogaland fylke.

Vi er glad for at vi i flertallspartiene sammen satser på grønn hydrogen, noe som vil bli av avgjørende betydning i den grønne energiomstillingen», skriver Susanne Heart.

I forhandlingene som fulgte i etterkant av valget i høst, var det viktig for MDG å få farget den politiske samarbeidsplattformen grønnere. En av sakene vi fikk gjennomslag for var at Rogaland fylkeskommune skal satse på grønn hydrogen. I motsetning til grå og blå hydrogen, produsert av fossil gass, er den utslippsfri.


Må være grønn

Hydrogen er en svært effektiv måte å lagre og frakte energi i større kvanta som også er rimeligere enn lagring på batteri. Men for å være en del av løsningen i en fornybar energimiks må den være grønn.


Grønn hydrogen er produsert av vann gjennom elektrolyse, der oksygen og hydrogen blir spaltet fra hverandre slik at det oppstår et stort energitrykk. Biproduktet fra produksjon av grønn hydrogen er oksygen mens biproduktet fra produksjon fra fossile kilder er CO₂.


Det eneste naturlige systemet som kan spalte vann til hydrogen og oksygen er fotosyntesen hos planter. Plantene bruker sollys for å få til dette til. I elektrolyse brukes de samme prinsippene selv om sollys byttes ut med vannkraft.


Økonomisk smell

Fossil hydrogen, altså grå og blå, vil verken EU eller andre land, som nå bygger fornybarsamfunn, på sikt ha. Dersom regjeringen legger opp til storstilt produksjon av blå hydrogen er jeg redd vi vil gå på økonomisk smell, selv om mesteparten av CO2-en blir forsøkt fanget og lagret gjennom CCS. Ja til mer lagring av CO₂ fra olje- og gassnæringen gjennom CCS, men ikke for å produsere hydrogen.


Det norske børsnoterte selskapet NEL er et godt eksempel på de store økonomiske mulighetene som ligger i å satse på grønn hydrogen. Selskapet har oppnådd stor suksess som global leverandør av løsninger for produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen fra fornybare energikilder. Analytiker Jonas Meyer i Meglerhuset Sparebank1 Markets skrev i en rapport nylig at «Markedet for grønn hydrogen vokser fortere enn det folk forventer, og vi mener det vil bli en industri verdt milliarder av dollar på grunn av økonomisk konkurransekraft.»


Forbli Norges energiregion

Flertallspartiene på fylkestinget vil at Rogaland skal forbli Norges energiregion. Da må vi sørge for at olje- og gassbransjen videreutvikler seg til å bli en fornybar energibransje. Gjør vi ikke dette kan vi risikere å miste posisjonen som energiregion.


Vi er glad for at vi i flertallspartiene sammen satser på grønn hydrogen, noe som vil bli av avgjørende betydning i den grønne energiomstillingen. Norge har store muligheter til å produsere og levere grønn hydrogen til Europa med ren vannkraft, men da trengs det riktig satsing. Hør på Rogaland, Tina Bru.

Comments


bottom of page