top of page
Search
  • Writer's pictureSusanne Heart

NRK bør avdekke kritikkverdige forhold (Åpent brev til NRK 13. juli 2021)

Siden brevet jeg sendte til Statsministeren, har det stormet. Jeg var klar over at dette ville skje. Vi har alle mye frustrasjon og redsel i situasjonen vi er og har vært i. Dette er ikke lett for noen. Men desto viktigere er det å opprettholde ytringsfriheten og de demokratiske prinsippene i samfunnet vårt. Jeg er ydmyk ovenfor alle menneskene som har stilt seg bak bekymringsmeldingen og vist så tydelig at de støtter intensjonen om å få mer sikkerhetsdata før vi vaksinerer de yngre delene av befolkningen. Selvfølgelig er det ikke lett å bli slaktet av kritikere, media og regjeringen, men jeg kan ikke gjøre annet enn det som kjennes riktig. Som folkevalgt og ombudsperson må jeg stille spørsmålene andre ikke tør å stille. Da får jeg bare ta stormen. I dag har jeg skrevet et nytt brev, en bekymringsmelding, til vår statskanal NRK, med spørsmål om de kan undersøke etikken rundt patentene som omhandler SARS-CoV-2. Høringen gjort av Det internasjonale koronautvalget 9. juli hentyder at det finnes rundt 120 patenter som beviser registrert eierskap på SARS-CoV-2 og registrert eierskap til løsningen i form av en «vaksine», datert lenge før 2019. Dette bør undersøkes nærmere. Befolkningen trenger informasjon og kunnskap og jeg håper NRK tar ballen. Jeg vil gjerne presisere at jeg gjør dette (som forrige brev) som folkevalgt/ombudsperson og ikke som representant for MDG. Dette er noe som angår oss alle, uavhengig av politisk ståsted.


Brevet til NRK:


Den 9. juli ble Dr. David Martin intervjuet av advokat Dr Reiner Fuellmich i den 60. høringen i Det internasjonale koronautvalget. Dr. Martin er en internasjonalt anerkjent ekspert på patenter; brukt av både myndigheter, banker og forsikringsselskaper. Det som fremkommer i høringen, summerer gjennomgangen av rundt 4000 patenter i forbindelse med koronavirus. I korte trekk vises det til at SARS-CoV-2 ikke er nytt i 2019/2020, men derimot ble laget og patentert lenge før 2019. Det hevdes at det finnes rundt 120 patenter som beviser dette. Det er registrert eierskap på SARS-CoV-2 og det er registrert eierskap til løsningen i form av en «vaksine». Det er ingen tvil om at covid-19-sykdom er en svært alvorlig sykdom for noen. Basert på det som fremkommer i høringen ovenfor, er vi sikre på at vi yter den norske befolkningen rettferdighet? Er det noen etiske spørsmål vi bør undersøke nærmere i forhold til strategien vi har valgt for å bekjempe Covid-19? Utdrag fra høringen:


«Sequoia Pharmaceuticals filed patent #7151163 for treatment of coronavirus on 28-Apr-2003, only 3 days after CDC filed patent on the virus. Sequoia’s treatment patent was approved before the CDC’s virus patent. Sequoia was later rolled into proprietary holdings of Pfizer, Crucell/Johnson & Johnson.» [20:30]


«Ablynx/Sanofi filed series of patents (#9193780) targeting “novel” features of SARS-CoV-2 on 5-Jun-2008» (after USA’s gain of function moratorium and MERS outbreak) [24:10]

“We need to increase public understanding of the need for medical counter measures such as a pan coronavirus vaccine. A key driver is the media, and the economics will follow the hype. We need to use that hype to our advantage to get to the real issues. Investors will respond if they see profit at the end of the process.” Attributed to Peter Daszac from 2015 [29:15]NRK har vedtektsfestet som formål å særlig dekke tematiske blindsoner (§26), avdekke kritikkverdige forhold og bidra til å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner (§28), oppfylle demokratiske behov i samfunnet (§12), ivareta ytringsfrihet og ytringsvilkår for borgere samt fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon (§13) samt opptre fritt og uavhengig (§29).


Påstandene fremsatt i denne høringen er lett etterprøvbare. Patentene det vises til er åpne. Som folkevalgt, og dermed også ombudsperson, er jeg bekymret for at befolkningen ikke får avgjørende informasjon som kan avdekke kritikkverdige forhold i situasjonen vi nå er i. Jeg håper NRK snarest etterfølger sin egen formålsparagraf og følger opp saken i en tid der mennesker i Norge potensielt kan være utsatt for urettmessige grep.


Takker for snarlig svar Med vennlig hilsen Susanne Heart Folkevalgt/Ombudsperson Rogaland

Comentarios


bottom of page