top of page
Search
  • Writer's pictureSusanne Heart

Intervju på Antijantepodden: Menneskeheten står ved et veiskille

"Det har kokt rundt den folkevalgte fylkespolitikeren Susanne Heart siden 1. juli i år, da hun skrev et åpent brev med oppfordring om å sette vaksineringen på vent, til statsministeren. Noen har støttet og andre har fordømt. Heart var klar over at hun «la hodet på hoggestabben» med dette utspillet, men hun kjente at vi er ved et veiskille for menneskeheten. – Skal vi fortsatt få bestemme over vår egen kropp? – Skal det fortsatt være lov til å uttrykke ulike meninger? – Skal politikere få lov til å stille spørsmål på vegne av dem de representerer? MDG-politikeren etterlyser en dypere verdidebatt der man reflekterer over valgene som er tatt i samfunnet det siste halvannet året."


Kan høres her:

https://odysee.com/@antijantepodden:a/ajp023:4

på Spotify: https://open.spotify.com/episode/0soHPUbdOwuYQyYjwps6HL eller her: https://www.antijantepodden.no/p/ajp023?s=r

コメント


bottom of page