top of page
Search
  • Writer's pictureSusanne Heart

FOLKESTYRET er født

Som folkevalgt i snart 7 år har jeg gjort meg mange erfaring fra innsiden av det demokratiske systemet. Jeg ønsker å bidra til å gjøre selve plattformen for demokratiet vårt bedre. Derfor er nå Folkestyret født. En interesseorganisasjon som kan samle alle som ønsker et sterkere folkestyre i Norge. Folkestyret er politisk og religiøst nøytralt.


----

Gjennomslagskraft får vi ved å bli mange som står sammen om å skape et ekte demokrati. Uavhengig av politisk tilhørighet står vi sammen for et sterkere folkestyre. Folkestyret er politisk og religiøst nøytralt.


FOLKESTYRETS 10 GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER:

1. Mennesket eier seg selv og er suveren i egen kropp og sinn 2. Mennesket har eiendomsrett og eier samfunnet sammen 3. Menneskets grunnleggende individuelle behov ivaretas av samfunnet 4. Den demokratiske makten har sitt sete hos individet 5. Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform 6. Myndighetene er underlagt folket 7. Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet 8. Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres 9. Naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre 10. Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttesI et ekte demokrati står mennesket, med fri vilje til å bygge eget liv, i sentrum. Fellesskapet av mennesker eier og har makten i samfunnet. Makten kommer nedenfra og utgjør summen av individenes stemmer.

Med dagens system er den demokratiske makten i ferd med å forsvinne ut av folkets hender og ut av landet gjennom sentralisering av demokratisk og økonomisk makt. Makten forvaltes i stadig større grad av multinasjonale virksomheter, overnasjonale institusjoner og en sentralisert mediebransje. Samfunnsutviklingen har gradvis gjort det lettere å korrumpere og påvirke gjennom ikke-demokratisk makt. Dette er tydelige tegn på et dysfunksjonelt og selvdestruktivt system som er blitt for komplekst og derfor trenger å revitaliseres til det beste for individet, samfunnet og vår planet.

Folkestyret ønsker å samle mennesker som er opptatt av å styrke demokrati, åpenhet, reelle fakta, ytringsfrihet, skaperkraft, naturrett og menneskerettigheter. Vi vil utgjøre en motvirkende kraft til økende sentralisering av makt og bruk av kontroll, overvåking og innskrenket individuell frihet.

Folkestyret er en frittstående interesseorganisasjon med formål å styrke demokratiet og individets frihet gjennom å innføre et mer desentralisert folkestyre i Norge. Folkestyret ønsker å være en pådriver for at dette skjer ved å tilrettelegge for utvikling og samarbeid mellom ulike initiativ.


Bli medlem i dag om du er enig og del gjerne videre: www. Folkestyret .org

Comments


bottom of page